Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in St. Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van zorg, een goede huisvesting, een prettig leefklimaat en een zinvolle dagbesteding.

Ook de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Meestal wordt een klacht opgelost door er met elkaar over te praten. Maar als dat niet lukt, kunt u uw klacht met de externe klachtenfunctionaris bespreken. Indien u na deze gesprekken nog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u deze formeel maken door deze schriftelijk in te dienen bij de bestuurder van St. Elisabeth. Wilt u weten welke spelregels gelden bij het indienen van een (formele) klacht? En welke procedure er wordt gevolgd? In de klachtenregeling leest u er alles over.

Voor Klachten die betrekking hebben op de wet BOPZ  zijn we aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie Zeeland:

Adres:
p/a ViaZorg
Stationspark 2
4462 DZ Goes
E: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl
T: 0113 - 25 00 73

Voor de samenstelling van de Regionale Klachtencommissie Zeeland, klik hier.

Voor de klachten met betrekking tot de wet BOPZ gelden de klachtenregeling, het huishoudelijk reglement en het privacyreglement van de Regionale Klachtencommissie Zeeland. Hier vindt u meer informatie over de afhandeling van de BOPZ-klacht en het klachtmeldingsformulier van de Regionale Klachtencommissie Zeeland.