Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om uw verblijf in St. Elisabeth zo prettig mogelijk te laten zijn. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van zorg, een goede huisvesting, een prettig leefklimaat en een zinvolle dagbesteding.

Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Meestal wordt een klacht opgelost door er met elkaar over te praten. Maar als dat niet lukt, kunt u uw klacht ook formeel maken door deze schriftelijk in te dienen bij het bestuur van St. Elisabeth. Wilt u weten welke spelregels gelden bij het indienen van een (formele) klacht? En welke procedure er wordt gevolgd? In de klachtenregeling leest u er alles over. 

Ook de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).