Bewonersraadpleging

Bewonersraadpleging 2018 eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2018 heeft een interviewteam van de Nederlandse Patiëntenfederatie in St. Elisabeth interviews gehouden met 16 willekeurig geselecteerde bewoners van woningen van De Strijpe. Hier kunt u de analyse met kerncijfers inzien van het eerste kwartaal van 2018 zoals deze zijn geanalyseerd door ZorgkaartNederland.

Bewonersraadpleging 2016

In augustus 2016 vond een cliëntenraadpleging plaats in St. Elisabeth. We zijn er trots op te mogen constateren dat we op alle disciplines ‘goed’ tot ‘zeer goed’ scoren. Uiteraard zijn er ook dingen die beter kunnen. En natuurlijk ligt hierin onze uitdaging voor het komend jaar: wat goed is, goed houden en wat beter kan, verbeteren. Dit sluit aan op onze organisatiedoelstelling: Van goed naar uitstekend.

Uit het onderzoek onder de intramurale somatische cliënten uit de verzorging blijkt dat alle indicatoren (boven)gemiddeld scoren ten opzichte van de landelijk gemiddelde scores. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is er vooruitgang geboekt op alle indicatoren. Meer informatie vindt u in de rapportage.

Uit het onderzoek onder de thuiszorgcliënten blijkt dat van de 5 indicatoren er 2 rond of boven het gemiddelde scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is tevens op 2 indicatoren vooruitgang geboekt. Meer informatie vindt u in de rapportage.

Uit het onderzoek onder de intramurale somatische cliënten uit de verpleging blijkt dat van de 12 indicatoren er 10 (boven)gemiddeld scoren ten opzichte van de landelijk gemiddelde scores. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is er vooruitgang geboekt op 9 van de 12 indicatoren. Meer informatie vindt u in de rapportage.

Uit het onderzoek onder de contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie blijkt dat van de 11 indicatoren er 4 rond of boven het gemiddelde scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de eigen score van 2014 is vooruitgang geboekt op 6 indicatoren. Meer informatie vindt u in de rapportage.