BIG-registraties

St. Elisabeth controleert de BIG-registraties van medewerkers. Daarmee sturen wij op de kwaliteit van onze medewerkers.

De Wet BIG maakt deel uit van een serie kwaliteitswetten rondom het thema kwaliteit van zorg. De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. In de Wet BIG staat een aantal voorbehouden handelingen. Alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten. Daarnaast biedt de Wet BIG titelbescherming. Valselijk dragen van een beroepstitel wordt bestraft met een boete.

In het Kwaliteitskader dat begin 2017 door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld en dat als kwaliteitsstandaard is opgenomen in het wettelijk register van het Zorginstituut Nederland, worden eisen gesteld aan deskundig en vakbekwaam personeel. Dus ook vanuit dit kader is er een prikkel om de deskundigheid van medewerkers te bevorderen, waardoor de vakbekwaamheid toeneemt.