Kwaliteit...

 … een ruim begrip, waar je werkelijk álles onder kunt vatten. ‘Kwaliteit van zorg’, alleen al daarachter gaat een wereld aan regels, procedures, maar vooral persoonlijk welbevinden schuil. Maar ook de kwaliteit van het dagelijkse kopje koffie, de kwaliteit van dienstverlening van onze receptionistes, het kapotte lampje dat vervangen wordt, zijn voorbeelden van kwaliteit. 

Wij zijn dan ook van mening dat alles kwaliteit is. Het moet de medewerkers in het bloed zitten; het is geen kunstje dat je even kunt leren of een knop die je ‘aan’ zet. Ons aannamebeleid is daar op gericht, daarna is het zaak om elkaar scherp te houden.

Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Wij werken volgens dit kader.

Wij stellen deskundigheid, veiligheid, uniformiteit en transparantie centraal met als doel: tevreden bewoners en tevreden gemotiveerde medewerkers. We stellen onszelf daarbij steeds de vraag:

  • Op welke manier wordt er echt naar de bewoner, medewerker geluisterd? Houden we daadwerkelijk rekening met de persoonlijke, sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond van de bewoner? Op welke manier leveren wij een professionele bijdrage aan geborgenheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven?
  • Bieden wij medewerkers een inspirerende werkomgeving, waar talenten zich kunnen en mogen ontwikkelen? 

IGJ-rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd sprak op 13 december 2018 met de raad van bestuur en de raad van toezicht van St. Elisabeth Roosendaal. Aansluitend bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek. De inspectie bezoekt alle zorgaanbieders die intramurale ouderenzorg leveren op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

En wat een prachtig rapport hebben we ontvangen! We zijn trots op deze resultaten.

Download hier het volledige rapport.

PREZO

St. Elisabeth in Roosendaal heeft het PREZO VV&T Gouden Keurmerk voor de zorg aan haar cliënten behaald. PREZO is een kwaliteitsmanagementsysteem voor verpleging, verzorging en thuiszorg dat vooral beoordeelt op resultaten voor de cliënt.  Het keurmerk betekent erkenning voor de goede kwaliteit van zorg. 

Het PREZO-kwaliteitsmodel stelt 30 zorgprestaties centraal. Prestaties die direct te maken hebben met het welzijn en de zorg voor de cliënt, zoals de woon- en leefsituatie, het mentaal en lichamelijk welbevinden, gezondheid, participatie, cliëntveiligheid, communicatie en informatie. St. Elisabeth behaalde alle 30 prestaties. Alleen dan kom je als organisatie in aanmerking voor goud. Het PREZO VV&T Gouden Keurmerk is drie jaar geldig. 

Dit jaar hebben we de eindaudit gehad en wederom is ons gouden keurmerk met een jaar verlengd! De resultaten van deze audit kunt u hier lezen.