Kwaliteit....

 …een ruim begrip, waar je werkelijk álles onder kunt vatten. ‘Kwaliteit van zorg’, alleen al daarachter gaat een wereld aan regels, procedures, maar vooral persoonlijk welbevinden schuil. Maar ook de kwaliteit van het dagelijkse kopje koffie, de kwaliteit van dienstverlening van onze receptionistes, het kapotte lampje dat vervangen wordt, zijn voorbeelden van kwaliteit. 

Wij zijn dan ook van mening dat alles kwaliteit is. Het moet de medewerkers in het bloed zitten; het is geen kunstje dat je even kunt leren of een knop die je ‘aan’ zet. Ons aannamebeleid is daar op gericht, daarna is het zaak om elkaar scherp te houden.

Wij stellen deskundigheid, veiligheid, uniformiteit en transparantie centraal met als doel: tevreden cliënten en tevreden gemotiveerde medewerkers. We stellen onszelf daarbij steeds de vraag:

  • Op welke manier wordt er echt naar de cliënt, medewerker geluisterd? Houden we daadwerkelijk rekening met de persoonlijke, sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënt? Op welke manier leveren wij een professionele bijdrage aan geborgenheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven?
  • Bieden wij medewerkers een inspirerende werkomgeving, waar talenten zich kunnen en mogen ontwikkelen? 

PREZO

St. Elisabeth in Roosendaal heeft het PREZO VV&T Gouden Keurmerk voor de zorg aan haar cliënten behaald. PREZO is een kwaliteitsmanagementsysteem voor verpleging, verzorging en thuiszorg dat vooral beoordeelt op resultaten voor de cliënt.  Het keurmerk betekent erkenning voor de goede kwaliteit van zorg. 

Het PREZO-kwaliteitsmodel stelt 30 zorgprestaties centraal. Prestaties die direct te maken hebben met het welzijn en de zorg voor de cliënt, zoals de woon- en leefsituatie, het mentaal en lichamelijk welbevinden, gezondheid, participatie, cliëntveiligheid, communicatie en informatie. St. Elisabeth behaalde alle 30 prestaties. Alleen dan kom je als organisatie in aanmerking voor goud. Het PREZO VV&T Gouden Keurmerk is drie jaar geldig. Jaarlijks vindt er een controle plaats om te beoordelen of de zorginstelling nog steeds voldoet aan de gestelde eisen. 

Het auditrapport kunt u hier lezen.